Bewegingsstoornissen in de psychiatrie

Deze website geeft informatie over de bewegingsstoornissen die gerelateerd zijn aan een psychiatrisch beeld of aan de medicijnen waarmee het psychiatrisch beeld behandeld wordt. De informatie is gericht op behandelaren binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg.

Bewegingsstoornissen door medicijngebruik:
een handleiding voor verpleegkundigen.

Meer informatie >

Instructie onderzoek bewegingsstoornissen

Instructie

Colofon

Tekst: Peter van Harten en Lydia Pieters
Ontwerp en realisatie: Ontwerpgroep Lale

Disclaimer

Algemene informatie
Deze website is vooral bedoeld voor behandelaren. Deze website geeft informatie over bewegingsstoornissen. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.  Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Auteursrechten
Op de websites rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld.

Hyperlinks
Deze website bevat links naar andere websites  en deze links zijn uitsluitend ter informatie.

Prof. dr. Peter N. van Harten
Hij is hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Maastricht en tevens hoofd van ‘Innova’, het instituut voor onderzoek in GGz Centraal en psychiater bij een landelijke second opinion poli voor bewegingsstoornissen in de psychiatrie.

Hij was van 2003 tot 2014 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hij was van 1995 tot 2010 opleider psychiatrie, aanvankelijk in de Welterhof (nu Mondriaan stichting) in Heerlen en vanaf 1998 in GGz Centraal, Amersfoort.
Hij promoveerde in 1998 in Utrecht op een proefschrift over bewegingsstoornissen bij psychiatrische patiënten.

Hij werkte van 1990 tot 1995 op Curaçao als psychiater in Klinika Capriles.
Hij is auteur van drie monografieën over bewegingsstoornissen en publiceert zowel nationaal als internationaal onder meer over de epidemiologie en klinische aspecten van bewegingsstoornissen.

Hij geeft landelijke workshops over: ‘Bewegingsstoornissen in de psychiatrie’ en andere onderwerpen. Vanuit zijn elfjarig hoofdredacteurschap van het Tijdschrift voor Psychiatrie heeft hij een speciale cursus ‘Schrijf een wetenschappelijk artikel!’ ontwikkeld.

PUBLICATIELIJST
Publicaties in PUBMED  Peter van Harten

Drie monografieën over bewegingsstoornissen:
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen door antipsychotica: diagnostiek en behandeling.
Amsterdam: Boom, 2000.
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen door medicijnen: een handleiding voor psychiatrisch verpleegkundigen., 2004.
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen in de psychiatrie: Casuïstiek en achtergronden. Utrecht: de Tijdstroom, 2005.

Drs. Lydia E. Pieters

Lydia Pieters is arts in opleiding tot psychiater bij GGz Centraal en promovendus bij Maastricht University. In 2017 heeft zij haar geneeskunde studie afgerond en eerst een jaar in de neurologie gewerkt alvorens binnen de psychiatrie te gaan werken. Ze is geïnteresseerd in het raakvlak tussen psychiatrie en neurologie en het doen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Vanaf 2019 volgt zij een gecombineerd traject: assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO), waarbij zij de opleiding tot psychiater combineert met een promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek heeft als onderwerp bewegingsstoornissen bij psychose. Prof. dr. Peter N. van Harten is haar promotor en dr. J. (Jeroen) Deenik haar co-promotor.

In het kader van haar promotieonderzoek heeft ze het PSYDAILY onderzoek opgezet: Novel Assessments for Monitoring PSYchosis in Daily Life. Hierbij worden elektronische meetmethodes, zoals smartphone apps en activity trackers, ingezet om bewegingsstoornissen, beweging en slaap bij patiënten met een psychose te meten. Zo kunnen de klachten van de patiënt nauwkeurig worden gemeten en kan de samenhang en voorspellende waarde van deze klachten op het ziektebeloop worden onderzocht.

Daarnaast draagt het PSYDAILY onderzoek bij aan de toepassing van geavanceerde diagnostische en therapeutische technologieën binnen de psychiatrie, ook wel ‘precision psychiatry’ genoemd. Hierdoor kan er geïntegreerde en gepersonaliseerde behandeling en preventie worden geboden, waarbij rekening wordt gehouden met variabiliteit in genen, omgeving en leefstijl.

Publicaties:
Pieters LE, Bakker PR, van Harten PN. Asymmetric Drug-Induced Parkinsonism and Psychopathology: A Prospective Naturalistic Study in Long-Stay Psychiatric Patients. Front Psychiatry. 2018;9:18.

Second opinion
De website beoogt geen medisch advies te geven. Mocht u een patiënt met bewegingsstoornissen willen verwijzen  voor een second opinion dan kan dat door een mail te sturen naar bijwerkingen@ggzcentraal.nl.

Heeft u zelf last van bewegingsstoornissen dan kan een vraag om een second opinion alleen via uw behandelaar.