Dit boek behandelt bewegingsstoornissen die kunnen ontstaan als gevolg van medicijngebruik. Eerst komen de algemene aspecten van bewegingsstoornissen aan bod en hoe een patiënt onderzocht kan worden.

Vervolgens worden de acute bewegingsstoornissen besproken die ontstaan kort nadat het medicijngebruik is gestart, of na een dosisverhoging.
Daarna volgen de tardieve bewegingsstoornissen die ontstaan na maanden tot jaren medicijngebruik.

Prof dr. Peter N van Harten
Bewegingsstoornissen door medicijngebruik: een handleiding voor verpleegkundigen.

Kosten: €25,50 excl. verzendkosten (€4,75)
Bestellen via: pnvanharten@gmail.com