Zoals zichtbaar in het filmpje kan met deze ‘wireless motion-capture sensors’ bradykinesie gemeten worden.

Dit instrument is te gebruiken in een research setting. Voor gebruik in de kliniek is het wat te omslachtig.1,2

  1. Mentzel TQ, Mentzel CL, Mentzel SV, Lieverse R, Daanen HA, van Harten PN. Instrumental Assessment of Bradykinesia: A Comparison Between Motor Tasks. IEEE J Biomed Health Inform 2016; 20(2): 521-6.
  2. Mentzel TQ, Lieverse R, Levens A, et al. Reliability and validity of an instrument for the assessment of bradykinesia. Psychiatry Res 2016; 238: 189-95.