Met de device die getoond wordt in de video wordt dyskinesie gemeten. Dit instrument is te gebruiken in een research setting maar ook klinisch.

In het proefschrift van Thierry Mentzel staat vanaf pagina 31 een overzicht van meetinstrumenten:
Mentzel, T. Q. (2018). Capturing the Cacophony of Movement: Assessment, epidemiology and treatment of movement disorders in patients with psychotic disorders. Maastricht.