De Abnormal Involuntary Movement Rating Scale (AIMS) is de meest gebruikte schaal om tardieve dyskinesie te meten. In onderzoek worden meestal de eerste zeven items gebruikt die de ernst en lokalisatie van de dyskinesie meet.

Toegevoegd is een korte schaal om respiratoire dyskinesie te meten. Deze schaal is door ons ontworpen en niet onderzocht. Het is gebaseerd op het kernsymptoom, een onregelmatige te snelle ademhaling. De andere symptomen die genoemd worden in de schaal zijn secundaire verschijnselen.