De Bush Francis Catatonia Rating Scale (BFCRS) is een uitstekend instrument om de ernst van de verschillende symptomen van katatonie te meten. In een artikel uit 2011 in het Tijdschrift voor Psychiatrie worden verschillende schalen met elkaar vergeleken waarbij de BFRS als de gouden standaard naar voren komt (Rooseleer et al. 2011).

De BFCRS wordt ook ingezet voor screening waarbij een verkorte versie gebruikt wordt en alleen aan- of afwezigheid van de eerste 14 items wordt gescoord (De Waard et al. 2019)

Er is een vaste onderzoeksprocedure (appendix). De screening is positief bij ≥2 symptomen gedurende 24 uur. Screening met de BFCRS heeft zin om patiënten te selecteren die mogelijk katatonie hebben. De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld.

Tegen een onderdeel van de vaste onderzoeksprocedure heb ik bezwaar. Er staat als opdracht om ‘Automatisch gehoorzamen’ te testen: ‘6. Steek uw hand in uw broekzak en zeg: ‘Steek uw tong uit, ik wil er een naald in steken.’ Ik vind dit een merkwaardige test en het verhoogt mogelijk het wantrouwen van de patiënt. ‘Automatisch gehoorzamen’ kan vaak door een heteroanamnese bij verpleging of derden helder worden. Vraag na of het gedrag veranderd is bij het ontstaan van dit beeld. De partner kan bijvoorbeeld zeggen dat het raar is dat patiënt ineens precies doet wat gevraagd wordt wat voorheen niet het geval was. Hetzelfde geldt voor het symptoom ambitendentie waar voorbeelden van gegeven worden in de casus in de rubriek katatonie.

Literatuur:

Bron J., de Waard-Alblas Y. & de Kuijper G. Katatonie. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. 2019. 37(2), 86-93.

Rooseleer, J., Willaert, A., & Sienaert, P. Katatonie meten: welke schaal te kiezen?. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2011. 53(5), 287.