Onttrekkingsdyskinesie (dyskinesie is een vloeiende onwillekeurige doelloze beweging die vaak continu aanwezig is) ontstaat na het plotseling staken van het antipsychoticum (soms ook een antidepressivum) of fors verlagen van de dosering.

Het treedt vooral op bij kinderen (percentages van 8 to 51% zijn gerapporteerd) maar kan ook bij volwassenen voorkomen. Het lijkt soms op een chorea. Het verdwijnt vanzelf, meestal binnen een aantal uren maar kan soms langer aanhouden.1-3

Publicaties

  1. Kumar M, Mattison R, Baweja R. Withdrawal-Emergent Dyskinesia After Acute Discontinuation of Risperidone in a Child With Autism Spectrum Disorder. J Clin Psychopharmacol 2018; 38(6): 640-2.
  2. Lo YC, Peng YC. Amisulpride withdrawal dyskinesia: a case report. Ann Gen Psychiatry 2017; 16: 25.
  3. Kafantaris V, Hirsch J, Saito E, Bennett N. Treatment of withdrawal dyskinesia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005; 44(11): 1102-3.