Prof. dr. Peter N. van Harten
MD, PhD; GGz Centraal; professor at Maastricht University

Hij is hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Maastricht en werkzaam  in GGz Centraal als psychiater bij een landelijke second opinion poli voor bewegingsstoornissen in de psychiatrie.

Hij was van 2003 tot 2014 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hij was van 1995 tot 2010 opleider psychiatrie, aanvankelijk in de Welterhof (nu Mondriaan stichting) in Heerlen en vanaf 1998 in GGz Centraal, Amersfoort.
Hij promoveerde in 1998 in Utrecht op een proefschrift over bewegingsstoornissen bij psychiatrische patiënten.

Hij werkte van 1990 tot 1995 op Curaçao als psychiater in Klinika Capriles.
Hij is auteur van drie monografieën over bewegingsstoornissen en publiceert zowel nationaal als internationaal onder meer over de epidemiologie en klinische aspecten van bewegingsstoornissen.

Hij geeft landelijke workshops over: ‘Bewegingsstoornissen in de psychiatrie’ en andere onderwerpen. Vanuit zijn elfjarig hoofdredacteurschap van het Tijdschrift voor Psychiatrie heeft hij een speciale cursus ‘Schrijf een wetenschappelijk artikel!’ ontwikkeld.

PUBLICATIELIJST
Publicaties in PUBMED  Peter van Harten

Drie monografieën over bewegingsstoornissen:
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen door antipsychotica: diagnostiek en behandeling.
Amsterdam: Boom, 2000.
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen door medicijnen: een handleiding voor psychiatrisch verpleegkundigen., 2004.
Van Harten PN. Bewegingsstoornissen in de psychiatrie: Casuïstiek en achtergronden. Utrecht: de Tijdstroom, 2005.

Drs. Lydia E. Pieters
MD; AIOS Psychiatrie GGz Centraal; promovendus Maastricht University

Lydia Pieters is arts in opleiding tot psychiater bij GGz Centraal en promovendus bij Maastricht University. In 2017 heeft zij haar geneeskunde studie afgerond en eerst een jaar in de neurologie gewerkt alvorens binnen de psychiatrie te gaan werken. Ze is geïnteresseerd in het raakvlak tussen psychiatrie en neurologie en het doen van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Vanaf 2019 volgt zij een gecombineerd traject: assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO), waarbij zij de opleiding tot psychiater combineert met een promotieonderzoek. Haar promotieonderzoek heeft als onderwerp bewegingsstoornissen bij psychose. Prof. dr. Peter N. van Harten is haar promotor en dr. J. (Jeroen) Deenik haar co-promotor.

In het kader van haar promotieonderzoek heeft ze het PSYDAILY onderzoek opgezet: Novel Assessments for Monitoring PSYchosis in Daily Life. Hierbij worden elektronische meetmethodes, zoals smartphone apps en activity trackers, ingezet om bewegingsstoornissen, beweging en slaap bij patiënten met een psychose te meten. Zo kunnen de klachten van de patiënt nauwkeurig worden gemeten en kan de samenhang en voorspellende waarde van deze klachten op het ziektebeloop worden onderzocht.

Daarnaast draagt het PSYDAILY onderzoek bij aan de toepassing van geavanceerde diagnostische en therapeutische technologieën binnen de psychiatrie, ook wel ‘precision psychiatry’ genoemd. Hierdoor kan er geïntegreerde en gepersonaliseerde behandeling en preventie worden geboden, waarbij rekening wordt gehouden met variabiliteit in genen, omgeving en leefstijl.

Publicaties:
Pieters LE, Bakker PR, van Harten PN. Asymmetric Drug-Induced Parkinsonism and Psychopathology: A Prospective Naturalistic Study in Long-Stay Psychiatric Patients. Front Psychiatry. 2018;9:18.