Deze schaal is vernoemd naar het Sankt Hans Hospital (Roskilde, Denemarken) waar een van de ontwerpers van de schaal, Jes Gerlach werkte.

Deze schaal is heel geschikt voor de klinische praktijk. Het voordeel is dat deze schaal vier medicatie geïnduceerde bijwerkingen tegelijk meet, tardieve dyskinesie, akathisie, parkinsonisme en dystonie. De schaal is onderzocht en blijkt valide en betrouwbaar. Voor een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is training nodig maar ook bij minder ervaren raters is de betrouwbaarheid redelijk hoog.1

Wij gebruiken deze schaal bij wetenschappelijk onderzoek in GGz Centraal. Het is een vertaalde en aangepaste versie van het origineel.1 Verschillend van het origineel is dat het onderdeel dyskinesie niet meer is uitgesplitst in observatie van dyskinesie tijdens ‘actief’ en ‘passief’ bewegingsonderzoek, maar is samengevoegd tot één observatiescore. In de praktijk is dit verschil namelijk moeilijk te scoren en het verschil tussen deze scores weinig klinisch relevant.